Shadow

Etiket: Abullah yıldız

Hayra davet, iyiliği emir ve kötülüğü nehiy görevimiz..

Hayra davet, iyiliği emir ve kötülüğü nehiy görevimiz..

Genel, KÜRSÜ
Dünya ve Türkiye Müslümanları olarak, özellikle son yıllarda insanları hayra çağırıp, iyiliği emretme ve kötülüğü engelleme görevimizi ihmal ettiğimiz görülüyor. Oysa Âl-i İmran 3/104. âyet bağlamında Elmalılı M.Hamdi Yazır’ın ifade ettiği gibi; hayra davet edip iyiliği emir, kötülüğünde men edecek bir ümmet/topluluk ve imamet teşkili Müslümanların imandan sonra ilk dinî farîzalarıdır. Bu farzı yerine getirebilen Müslümanlardır ki, “işte onlar felaha erenlerdir”. Söz konusu âyet-i kerime mealen şöyle: “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Ve işte kurtuluşa erenler onlardır.” (Âl-i İmran 3/104. Ayrıca bak: Âl-i İmran 3/110; Tevbe 9/71 vb. âyetler.) Hayra davet; dinî ve dünyevî bir iyiliği içeren herhangi bir şeye davet...