Shadow

Namaza dair beş soru ve cevap

 

abdullah-yildiz

-Niçin namaz kılıyoruz ve neden namaz kılmalıyız?

-Namaz, Rabbimizin kelime-i tevhidden sonra amel olarak emrettiği ilk farzdır. Allah Teâlâ  (c.c) Mukaddes Tuva vadisinde (Tâhâ, 12) Hz. Musa’ya (a.s) peygamberlik verdikten ve “vahyimi iyi dinle” (Tâhâ, 13) buyurduktan hemen sonra “Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl!” (Tâhâ, 14) talimatıyla, namazın hem nedenini hem de niçinini beyan buyurur. Demek ki, bizi yaratan Rabbimizi “hatırlamak” için; yani O’nu (c.c) unutmamak, hatırımızdan çıkarmamak, günde en az beş kez O’nun (c.c) divanına durarak hâlimizi O’na  (c.c) arzetmek, O’nunla  (c.c) hasbihal etmek, sadece O’nun (c.c) rızasını kazanmak ve yalnızca O’na (c.c) kulluk etmek için namaz kılarız.

-NAMAZI HUŞÛ İLE KILMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

-Hz. Ebû Bekir’in (r.a), namazda huşû eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimize (s.) sorması üzerine; Rasûlüllah (s.) “Ey Ebû Bekir! Her namazını son namazın gibi kıl!” buyurur. İmam Gazali de, İhyâ’da “Namazlarınızı, dünyaya veda eden kişinin kıldığı gibi kılınız” hadis-i şerifini, namazda huşûyu yakalama bağlamında zikreder. Bu ilkeyi, İslâm tarihinden bir misalle gözümüzde ve gönlümüzde canlandırabiliriz: Mekke müşriklerine esir olarak satılan Hubeyb b. Adiy (r.a.), idam edilmeden önce son bir isteği olup olmadığı sorulunca, iki rekât namaz kılmak ister. Az sonra Rabbine (c.c.) kavuşacağının bilinci içinde, öyle huşû ve hudû dolu bir namaz kılar ki, bitirmek istemez; ama ‘korktu da uzatıyor’ derler diye, istemeyerek bitirir. İşte her mümin, her namazını Hubeyb’in (r.a) kıldığı o namaz gibi kılarsa, inşallah huşû problemi yaşamaz. Bilelim ki, Müminûn suresinin ilk âyetlerinde;  “ancak huşû içinde namaz kılan müminlerin kurtuluşa ereceği” beyan buyurulur.

-NAMAZ ÖBCESİNDE VE ESNASINDA VESVESEYİ ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

-Namaz öncesinde; ezanı dinleyip tekrar etmeli, abdest alırken manevi kirlerimizden arınıp günahlarımıza tevbe etmeli, kıbleye yönelip yüzümüzü Kâbe’ye döndürürken özümüzü de Allah’a teslim etmeli, niyetimizi halis tutmalı ve nihayet iftitah tekbirini alırken ellerimizin tersi ile dünyayı arkaya atıp Allah’ın divanına durduğumuzun farkında olmalıyız.

Namaz esnasında ise; Fatiha sûresini, Rabbimizle sohbet edercesine, anlamını kalbimizde hissederek okuyup düşünmeli ve Allah’a hangi konularda söz verdiğimizin, O’ndan neler istediğimizin bilincinde olmalıyız. Okuduğumuz zammı surelerin, tesbihatın, tekbirlerin ve duaların da manalarını bilerek okumalı, zihnimizi başka şeylerle meşgul etmemeliyiz.

-NAMAZ İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN NASIL ALIKOYAR?

-Ankebût suresinin 45. âyetinde buyurulur ki; vahyedilen ilahi hakikatleri Kitap’tan okuyup anlayan ve gereği gibi uygulamaya çalışan müminlerin ikâme ettikleri (dosdoğru, huşû içinde, tadil-i erkânla ve vaktinde kıldıkları) namazlar, onları her türlü fahşâdan (çirkin, iğrenç ve yüzkızartıcı hayâsızlıklardan) ve münkerden (dinin ve aklın kötü gördüğü her şeyden) alıkoyar. Eğer namazlar gereği gibi ve dosdoğru kılınmazsa, onun hayatını ve ilişkilerini etkilemez.

-CEMAATLE NAMAZIN ÖNEMİ NEDİR?

-Hadis-i şeriflerde; cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan 25 veya 27 kat daha sevap olduğu bildirilmekle kalmaz, aynı zamanda camiye, cemaatle namaz kılmaya gelmeyenler için çok şiddetli ifadeler kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’de ise; “Ey Meryem! Rabbine divan dur, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et.” (Âl-i İmran, 43) buyurularak Meryem annemiz üzerinden ve “Musa ve kardeşine: ‘Mısır’da milletinize evler hazırlayın. Ve evlerinizi namazgâh edinin. Namazlarınızı (hep birlikte) kılınız..” (Yunus, 87) âyetiyle de Hz. Musa (a.s) ve kardeşi Hz. Harun (a.s) ile ümmetleri üzerinden cemaatle namaz talimatı verilmiştir. Âyetlerin ve hadislerin mazmunundan, cemaatle namazın birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dayanışma ruhunu nasıl beslediği ve Müslüman toplumu nasıl inşa ettiği kolayca anlaşılır.

 

Abdullah Yıldız.