Shadow

KÜRSÜ

İSLAMDA TİCARET AHLAKI

İSLAMDA TİCARET AHLAKI

GALERİ, Genel, KÜRSÜ
        İslam’da Ticaret Ahlakı nasıl olmalıdır? Ticaret hukukunda alış veriş nasıl yapılır? Dinimizde ticarete verilen önem ve toplumun ticaret ahlâkı nasıldır? İslam’da Ticaret Alış-veriş yani ticaret insanoğlunun yaşamında çok önemlidir. İnsanlar hayatını rahat ve huzur içinde devam ettirebilmesi için, ihtiyaçlarını meşru yoldan karşılayabilmeleri ve haysiyet ve şereflerini koruyabilmeleri için ticaret gereklidir. Ticaretin tarihi, insanlığın tarihi ile yaşıttır denilebilir.  Bilindiği üzere ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s)’ın, o günün şartlarına göre çiftçilik, dokumacılık, fırıncılık ve aşçılık yaptığı nakledilmektedir. Yine İdris (a.s) terzilikle uğraştığı, İbrahim (a.s) kumaş ticareti ve Nuh (a.s) ile Zekeriyya (a.s) marangozluk i...
SEN VE NAMAZ …!

SEN VE NAMAZ …!

Genel, HABERLER, KÜRSÜ
    SABAH NAMAZI Vakit seher? Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gün doğuyor yine ve yeniden. Şimdi hatırla ki, sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Kimsenin adını bilmediği, hatırını saymadığı bir yetimdin. Hatırla ki, Rabbin seni yokluğun gecesinden varlık ufkuna eriştirdi. Unutulmuşluğun gecesinde bırakmadı seni. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Şimdi seher vakti. Sıyrıl gafletin gecesinden. Sehere aç gözlerini. Rabbine aç kalbini. Uyan. Uyan ve an seni hiç unutmayan Rabbini. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini herkesin O’nu unuttuğu anda an, kalk! Kalk ve miracına eşlik et En Sevgilinin. Şimdi sabah namazı vakti… ÖĞLE NAMAZI Vakit öğle… Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. ...
Günümüzdeki Çeyrek Tesettür Anlayışı!

Günümüzdeki Çeyrek Tesettür Anlayışı!

Genel, HABERLER, KÜRSÜ
Egemen güçlerin bunca saldırısı ve zulmüne rağmen çarşılara, pazarlara baktığımızda başörtülü kızlardan geçilmiyor. Bardağın neresine bakalım? Hiç yoktan başı örtülü bayanların sayısı hâlâ çok sayıda diye sevinelim mi; yoksa başörtüsü ruhundan giderek soyutlandı, çarşılar başörtülü mankenlerin boy gösterdiği podyuma döndü, örtü sokağa (ayağa) düştü diye üzülelim mi? Sürpriz olan hangisi? Az-çok kültürlü kızların başörtülü olabilmesi mi, yoksa her yönden gayri İslami yaşama biçiminin kuşattığı ve modern Batı standartlarını içselleştirmiş, özgürlük putunun kurbanı ve sosyal hayatın, sokak ve çarşının tutsağı olmuş başörtülü kızların her aklı başında müslümana “bu kadar da yozlaşma olmaz!” dedirtecek anormallikleri mi? Okullarda karma eğitimin tezgâhından geçmiş, televizyon dizileriyle...
Ben Kimim? Sorusuna Kur’an dan Cevap Bulmak

Ben Kimim? Sorusuna Kur’an dan Cevap Bulmak

Genel, KÜRSÜ
                  İnsan kendini çok iyi tanıdığını iddia etmesine rağmen, ne yazık ki en fazla yanıldığı mevzulardan biride bu alanda olur. Çünkü insan eğer kendisine biçtiği değeri, konumu ve rolü ilahî kelamın rehberliğinde belirlememişse, kesinlikle mutlak sahibi olan Allah (c.c.) ile aynı dili konuş(a)mayacaktır. O halde her mümin ara ara ilahî kelamın rahle-i tedrisatının önüne bu amaçla oturmalı ve “Ben Kimim?” sorusuna ondan cevaplar bulmaya çalışmalıdır. Böyle bir okuma sahabe ve onların izlerini takip eden bahtiyar insanların okumasıdır. Biz bu yazımızda böyle bir okumayı daha iyi anlayabilmemiz için bir örnek aktarmaya çalışacağız. Yazımızın kahramanı saadet asrında yaşamasına rağmen Allah Resulü’nü (s...
Ramazanı Şiarlı Ve Şuurlu Karşılayalım..

Ramazanı Şiarlı Ve Şuurlu Karşılayalım..

Genel, KÜRSÜ
                      Geldi, gelecek derken on bir ayın sultanı kapılarımızı çaldı. Birilerine belki ansızın geldi; birilerine ise belki beklenen bir misafir gibi geldi. Ansızın gelenlerden ansızında gitme ihtimali her zaman fazladır. Onun yolunu bekleyenler, onun değer ve kıymetini bilenler; ruhen, alken, kalben ve bedenen ona hazırlanır, ayların sultanını, sultanlara yakışır bir biçimde karşılarlar. Onu şanına layık bir şekilde karşılayabilmenin en önemli yolu da hiç şüphesiz, şiarlı ve şuurlu olarak ona hoş geldin diyebilmektir. Mümin insanın hayatının tamamında olması gereken bu şiar ve şuuru, mağfiret, rahmet ve azaptan kurtuluş vesilesi olan, bu mübarek ayda nasıl sağlamalıyız? Ramazanı nas...
Hayra davet, iyiliği emir ve kötülüğü nehiy görevimiz..

Hayra davet, iyiliği emir ve kötülüğü nehiy görevimiz..

Genel, KÜRSÜ
Dünya ve Türkiye Müslümanları olarak, özellikle son yıllarda insanları hayra çağırıp, iyiliği emretme ve kötülüğü engelleme görevimizi ihmal ettiğimiz görülüyor. Oysa Âl-i İmran 3/104. âyet bağlamında Elmalılı M.Hamdi Yazır’ın ifade ettiği gibi; hayra davet edip iyiliği emir, kötülüğünde men edecek bir ümmet/topluluk ve imamet teşkili Müslümanların imandan sonra ilk dinî farîzalarıdır. Bu farzı yerine getirebilen Müslümanlardır ki, “işte onlar felaha erenlerdir”. Söz konusu âyet-i kerime mealen şöyle: “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Ve işte kurtuluşa erenler onlardır.” (Âl-i İmran 3/104. Ayrıca bak: Âl-i İmran 3/110; Tevbe 9/71 vb. âyetler.) Hayra davet; dinî ve dünyevî bir iyiliği içeren herhangi bir şeye davet...
Namaz; Müminin Miracıdır..

Namaz; Müminin Miracıdır..

Genel, KÜRSÜ
                        Farklı rivayetler olsa da, Recep Ayı’nın 27. gecesi; Allah Resulü’ne (s.a.v.) verilmiş en büyük mucizelerden biri olan Mirac’ın gerçekleştiği tarihtir. Mirac hadisesi; içerisinde bir çok ayet, mucize ve mesaj taşıyan akıllara durgunluk veren bir olaydır. Tabi bir yazıda bu müthiş mucizeyi anlatmaya imkan yoktur. Bunun için sadece ben Mirac’ın en önemli hediyesi olan namazdan ve bu namazı kendilerine sevda edinen hayırlı bir hizmetten bahsedeceğim. Namazın ehemmiyeti hepimizin malumudur. Kur’an; bu büyük ibadetin hikmet ve muhtevasına dair onlarca ayette çeşitli vurgular yaparken, Hz.Peygamber’de; dinin direği, müminin miracı, gözümün nuru ve cennetin anahtarı diyer...
Nakkaşlara Selam Olsun..!

Nakkaşlara Selam Olsun..!

Genel, KÜRSÜ
Sözün Sultanı, toplum içerisindeki en hayırlı insanların kimler olduğunu belirtirken der ki: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhari, Fedâilü’l Kur’an 31) Bu müjdenin içerisine dahil olmak için yaklaşık üç aydır hem öğrenenler, hem öğretenler yazın sıcağına aldırmadan, mekanları doldurup, Allah’ın kendilerine en büyük tenezzülü olan ilahî Vahyi öğrenme çabası verdiler. Yaşları 4 ile 12 arasında olan bu minik yavrular, eğitim adına zihinlerine doldurulan gereksiz bilgileri, vahyin altınoluğunun altında yıkayarak, yepyeni bir zihin ve bilinç kazandılar. Öncelikle çocuklarının Kur’an eğitimine önem veren, bunu en az okulları kadar önemseyip gayret gösteren, tüm anne ve babaları kutluyorum. İnşallah bu ebeveynler çocuklarına olan hassasiyetlerini okul döneml...
Ramazan “eğlence ayı” değil “ibadet ayı”dır!

Ramazan “eğlence ayı” değil “ibadet ayı”dır!

Genel, KÜRSÜ
Yaklaşan Ramazan Ayı vesilesiyle, aşağıda ismi yazılı hocalarımız, şu önemli hususları Müslüman kamuoyunun dikkatine sunarlar: Son yıllarda ülkemizde Ramazanların giderek magazinleştirilmesi, sıradanlaştırılması ve neredeyse bir şenliğe, hatta festivale dönüştürülmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız. Medya organları ve belediyeler başta olmak üzere, çeşitli resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından Ramazan ayı etkinlikleri için bu mübarek ayın ruhuna uygun faaliyetler yapmaları istenmekte ve beklenmektedir. Bu vesile ile tüm muhatap çevrelere diyoruz ki: İSLAM DOĞRU BİR USUL VE DOĞRU BİR USLÜP İLE ANLATILMALI! Ramazan programlarında insanımıza İslam’ı doğru ve sahih bir şekilde anlatacak konular seçilmeli, tefrikaya yol açacak her türlü açıklamadan uzak durulmalıdır. Helal-hara...
Namaza dair beş soru ve cevap

Namaza dair beş soru ve cevap

Genel, KÜRSÜ
  -Niçin namaz kılıyoruz ve neden namaz kılmalıyız? -Namaz, Rabbimizin kelime-i tevhidden sonra amel olarak emrettiği ilk farzdır. Allah Teâlâ  (c.c) Mukaddes Tuva vadisinde (Tâhâ, 12) Hz. Musa’ya (a.s) peygamberlik verdikten ve “vahyimi iyi dinle” (Tâhâ, 13) buyurduktan hemen sonra “Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl!” (Tâhâ, 14) talimatıyla, namazın hem nedenini hem de niçinini beyan buyurur. Demek ki, bizi yaratan Rabbimizi “hatırlamak” için; yani O’nu (c.c) unutmamak, hatırımızdan çıkarmamak, günde en az beş kez O’nun (c.c) divanına durarak hâlimizi O’na  (c.c) arzetmek, O’nunla  (c.c) hasbihal etmek, sadece O’nun (c.c) rızasını kazanmak ve yalnızca O’na (c.c) kulluk etmek için namaz kılarız. -NAMA...