Shadow

Ay: Eylül 2019

İSLAMDA TİCARET AHLAKI

İSLAMDA TİCARET AHLAKI

GALERİ, Genel, KÜRSÜ
        İslam’da Ticaret Ahlakı nasıl olmalıdır? Ticaret hukukunda alış veriş nasıl yapılır? Dinimizde ticarete verilen önem ve toplumun ticaret ahlâkı nasıldır? İslam’da Ticaret Alış-veriş yani ticaret insanoğlunun yaşamında çok önemlidir. İnsanlar hayatını rahat ve huzur içinde devam ettirebilmesi için, ihtiyaçlarını meşru yoldan karşılayabilmeleri ve haysiyet ve şereflerini koruyabilmeleri için ticaret gereklidir. Ticaretin tarihi, insanlığın tarihi ile yaşıttır denilebilir.  Bilindiği üzere ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s)’ın, o günün şartlarına göre çiftçilik, dokumacılık, fırıncılık ve aşçılık yaptığı nakledilmektedir. Yine İdris (a.s) terzilikle uğraştığı, İbrahim (a.s) kumaş ticareti ve Nuh (a.s) ile Zekeriyya (a.s) marangozluk i...